Chi tiết sản phẩm

  • tui hm (lsh5913

  • Lượt xem: 592
  • Giá: Liên hệ
  • Mô tả : Da togo bản khâu tay cực kỳ Vip
  • Duy nhất 1 cái
  • Đặt hàng

- Hiệu: Hermes

- Kích thước: 25

- Tình trạng: 99%

- Chất da: da togo

- Màu sắc: nâu